"ახალგაზრდული მოძრაობა ამრა"

"ახალგაზრდული მოძრაობა ამრა"

2022 წელს ქართველმა და აფხაზმა ახალგაზრდებმა დააფუძნეს ახალგაზრდული მოძრაობა ამრა, რომელიც ხელს უწყობს ქართველ და აფხაზ ახალგაზრდებს შორის სწორი ინფორმაციის გაცვლას, ებრძვის აფხაზეთში არსებულ დეზინფორმაციას და ჩართულია ქართულ-აფხაზურ ახალგაზრდულ დიალოგში.