"დაურ ბუავას ინტერვიუ ფორმულაზე"

"დაურ ბუავას ინტერვიუ ფორმულაზე"

„საუბარია, რომ საზღრვრის დემონტაჟი სურთ, რასაც ვეწინააღმდეგები. საზღვარი აფხაზეთსა და რუსეთს შორის აუცილებლად უნდა არსებობდეს,“ - დაურ ბუავა