"ამრას"დამფუძნებლები, დაურ ბუავა და მიხეილ კვატაშიძე ევროპარლამენტში

"ამრას"დამფუძნებლები, დაურ ბუავა და მიხეილ კვატაშიძე ევროპარლამენტში

"ამრას" დამფუძნებლები, დაურ ბუავა და მიხეილ კვატაშიძე, სოხუმის უნივერსიტეტის დელეგაციასთან ერთად, დღეს იმყოფებიან ბრუსელში ევროპარლამენტის სხდომაზე სადაც გააჟღერებენ სამშვიდობო ინიციატივებს, რომლის მთავარი მიზანია სახალხო დიპლომატიის გზით ხელი შეუწყონ ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის პროცესის წარმართვას.

Основатели организации «Амра» Даур Буава и Михаил Кваташидзе вместе с делегацией Сухумского университета находятся сегодня в Брюсселе на сессии Европарламента, где объявят о мирных инициативах, главная цель которых – продвижение . Процесс мирного диалога в Абхазии посредством публичной дипломатии.