დაურ ბუავას ინტერვიუ SOVA ბლოგისთვის

დაურ ბუავას ინტერვიუ SOVA ბლოგისთვის

განხილვის მთავარი თემა დაურ ბუავას მონაწილეობა ევროპარლამენტში პანელურ დისკუსიაში “მდგრადი მშვიდობა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.

Главная Тема интервью участие Даура Буавы в панельной дискуссии, состоявшейся в Европарламенте, на тему - «Устойчивый мир в регионе Южного Кавказа».